Městský úřad Poděbrady

1. listopadu 2009 by  
Poděbrady Městský úřad

Úřední hodiny
Po: 8 – 17 hod.
St: 8 – 17 hod.
Čt: 8 – 11 hod.

Po předchozí dohodě s příslušným pracovníkem je možné veškeré záležitosti vyřídit i v ostatních dnech během pracovní doby.

Provoz podatelny
Po: 7 – 17 hod.
Út: 7 – 15 hod.
St: 7 – 17 hod.
Čt: 7 – 15 hod.
Pá: 7 – 14 hod.

Adresa:
Městský úřad Poděbrady
Jiřího náměstí 20 / I
290 31 Poděbrady

Telefon: 325 600 211 – ústředna
Fax: 325 614 486
Email: kancelar@mesto-podebrady.cz nebo informace@mesto-podebrady.cz
El. podatelna: podatelna@mesto-podebrady.cz

Tel. kontakt budova radnice:
Městský úřad Poděbrady – budova “RADNICE”
Jiřího náměstí 20 / I
290 31 Poděbrady

Vedení úřadu
Radnice starosta 325600200 602861128 VÚ
Radnice 1. místostarostka 325600203; 777655509 VÚ
Radnice 2. místostarostka 325600202; 775760000 VÚ
Radnice tajemník MěÚ 325600201; 602878707 VÚ

Odbor správních činností
Radnice matrika narození, úmrtí, rejstřík trestů 325600241 SČ
Radnice podatelna, informace, úřední deska, CzP 325600248 SČ
Radnice spisovna úřadu, spisová služba, ověřování, CzP 325600247 SČ
Radnice spisová služba, ověřování, objednávky, CzP 325600246 SČ
Radnice přestupková agenda 325600244 SČ
Radnice matrika sňatků, ověřování, rejstřík trestů 325600242 SČ
Radnice vedoucí odboru 325600240 SČ

Odbor výstavby
Radnice stavební úřad – Sokoleč, Písková Lhota, Kolaje, Sány, Odřepsy, Opolany, Senice, Okřínek, Srbce, Vlkov pod Oškobrhem, Opolánky, Kanín, Přední Lhota 325600276 VÝST
Radnice stavební úřad – Poděbrady II, III. za tratí, V 325600277 VÝST
Radnice stavební úřad – Poděbrady I, III. před tratí, Velké Zboží, Kluk, Polabec 325600278 VÝST
Radnice administrativní činnost, archiv 325600273 VÝST
Radnice stavební úřad Libice n. C., Pátek, Kouty, Choťánky, Křečkov, Oseček, Úmyslovice, Pňov – Předhrádí, Klipec, Ostrov 325600275 VÝST
Radnice vedoucí odboru 325600270 VÝST

Odbor rozvoje a územního plánování
Radnice územní plánování 325600271 RUP
Radnice dotace pro město a region, rozvoj 325600261 RUP
Radnice vedoucí odboru 325600260 RUP
Radnice dotace, POV 325600251 RUP
Radnice tvorba UAP 325600262 RUP
Radnice příprava a realizace investic 325600256 RUP
Radnice příprava a realizace investic 325600253 RUP

Odbor kancelář úřadu a správy majetku
Radnice sekretářka místostarostů, tajemníka 325600204 KM
Radnice sekretářka starosty 325600205 KM
Radnice řidič 325600299 KM
Radnice řidič 325600299 KM
Radnice faktury, vzdělávání 325600209 KM
Radnice personalistika, mzdy 325600208 KM
Radnice vedoucí odboru 325600250 KM
Radnice právní ochrana a správa majetku města, dětská hřiště 325600252 KM
Radnice právník města MěÚ 325600297 KM

Odbor školství a kultury
Radnice školství – státní správa, kultura 325600231 ŠK
Radnice obrana, krizové řízení 325600235 ŠK
Radnice školství – státní správa, kultura 325600234 ŠK
Radnice památková péče 325600232 ŠK
Radnice vedoucí odboru, byty, sport 325600230 ŠK
Radnice propagace 325600233 606 460 868 ŠK

Odbor informatiky
Radnice vedoucí odboru 325600215 IT
Radnice správce počítačové sítě 325600206 IT
Radnice el. komunikace, správa WWW stránek 325600207 IT
Radnice správce počítačové sítě 325600216 IT

Městská policie
Radnice velitel městské policie 325600214 606331504 MP

Odbor finanční
Radnice pohledávky 325600229 FIN
Radnice hlavní účetní 325600221 FIN
Radnice výherní hrací automaty, majetek MěÚ 325600219 FIN
Radnice hroby, vstupné, účetní 325600223 FIN
Radnice poplatky za odpady 325600228 FIN
Radnice fond rozvoje bydlení, účetní 325600222 FIN
Radnice evid. fakt., popl. ze psů, nájemné 325600224 FIN
Radnice vedoucí odboru 325600220 FIN
Radnice místní poplatky, pokuty 325600225 FIN
Radnice pokladní, pohledávky – odpady 325600227 FIN

Oddělení kontroly
Radnice kontrolní pracovník 325600218 KON
Radnice kontrolní pracovník 325600217 KON

Tel. kontakt budova “Pentagon”:
Městský úřad Poděbrady – budova “PENTAGON”
Nám. T.G. Masaryka 1130
290 31 Poděbrady

Odbor životního prostředí
“Pentagon” městská zeleň 325600484 OŽP
“Pentagon” vodní hospodářství 325600481 728264618 OŽP
“Pentagon” ZPF, lesy 325600485 OŽP
“Pentagon” vodní hospodářství 325600486 OŽP
“Pentagon” ochrana ovzduší, rybářství 325600483 OŽP
“Pentagon” vedoucí odboru 325600480 606562061 OŽP
“Pentagon” myslivost, městská zeleň 325600487 OŽP
“Pentagon” ochrana přírody 325600488 OŽP
“Pentagon” odpadové hospodářství 325600482 OŽP

Živnostenský úřad
“Pentagon” živnost. kontrola, pokuty, CzP 325600455 ŽÚ
“Pentagon” registrace, správní řízení, živnostenský rejstřík, CzP 325600451 ŽÚ
“Pentagon” registrace, správní řízení, zeměd. podnikatelé, CzP 325600457 ŽÚ
“Pentagon” registrace, správní řízení, zahraniční osoby, CzP 325600452 ŽÚ
“Pentagon” vedoucí odboru 325600450 ŽÚ
“Pentagon” živnost. kontrola, evid. cizích provozoven, CzP 325600454 ŽÚ

Odbor správních činností
“Pentagon” občanské průkazy, ověřování 325600441 SČ
“Pentagon” cestovní doklady, ověřování 325600442 SČ
“Pentagon” evidence obyvatel 325600444 SČ
“Pentagon” cestovní doklady, občanské průkazy 325600448 SČ

Odbor dopravy
“Pentagon” zábor veřejného prostranství, reklamy, taxislužby 325600431 OD
“Pentagon” komunikace II., III. třídy 325600433 OD
“Pentagon” zkušební komisař 325600436 OD
“Pentagon” místní komunikace, poplatky 325600432 OD
“Pentagon” technik vozidel 325600437 OD
“Pentagon” evidence vozidel 325600438 OD
“Pentagon” evidence řidičů 325600449 OD
“Pentagon” přestupky BESIP 325600434 OD
“Pentagon” evidence vozidel 325600439 OD
“Pentagon” přestupkové řízení 325600489 OD
“Pentagon” vedoucí odboru 325600430 OD
“Pentagon” řidičské průkazy 325600435 OD

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
“Pentagon” dávky pro zdr. postižené 325600463 OSVZ
“Pentagon” kurát. pro dospělé, sociálně právní ochrana dětí 325600466 OSVZ
“Pentagon” sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 325600469 OSVZ
“Pentagon” terénní sociální pracovnice 325600461 OSVZ
“Pentagon” kurátor pro děti, protidrog. koord. 325600465 OSVZ
“Pentagon” sociálně právní ochrana dětí – Poděbrady 325600467 OSVZ
“Pentagon” příspěvek na péči 325600458 OSVZ
“Pentagon” vedoucí odboru 325600460 OSVZ
“Pentagon” dávky hmotné nouze 325600462 OSVZ
“Pentagon” příspěvek na péči 325600459 OSVZ
“Pentagon” dávky pro zdrav. postižené 325600464 OSVZ
“Pentagon” sociálně právní ochrana dětí 325600468 OSVZ

Odbor finanční
“Pentagon” Pokladní 325600446 FIN