Šumné Poděbrady – 2. díl

28. srpna 2012 by  
Poděbrady Historie Poděbrad

Nejvýznamější architektonické památky v Poděbradech. Pořadem provází ak. arch. David Vávra.

Autor projektu,scénář, režie – Radovan Lipus
Scénář a průvodce – ak. arch. David Vávra
Šumný číšník – František Šec († 5. 8. 2005), Jiří Krupica
Kamera – Ivo Popek (Hubert Hesoun, Jiří Radek)
Asistent kamery a fotograf – Michael Míček a Hubert Hesoun
Zvuk – Michal Janoušek
Střih – Jan Petras
PRODUCENT – Česká televize

Zde je první díl tohoto pořadu.

Šumné Poděbrady – 1. díl

28. srpna 2012 by  
Poděbrady Historie Poděbrad

Nejvýznamější architektonické památky v Poděbradech. Pořadem provází ak. arch. David Vávra.

Autor projektu,scénář, režie – Radovan Lipus
Scénář a průvodce – ak. arch. David Vávra
Šumný číšník – František Šec († 5. 8. 2005), Jiří Krupica
Kamera – Ivo Popek (Hubert Hesoun, Jiří Radek)
Asistent kamery a fotograf – Michael Míček a Hubert Hesoun
Zvuk – Michal Janoušek
Střih – Jan Petras
PRODUCENT – Česká televize

Zde je druhý díl tohoto pořadu.

Historie města Poděbrady

29. května 2009 by  
Poděbrady Historie Poděbrad

Nejstarší osídlení pochází z doby 5. tisíc před našim letopočtem. Z tohoto období byly nalezeny na levém břehu Labe zbytky sídliště prvních zemědělců. Úrodná půda a pevné dno Labe v hodné jako brod zajistilo okolí Poděbrad trvalé osídlení obyvatelstvem. Na pravém břehu Labe stávalo malé slovanské sídliště (okolí radiostanice).Význam města díky brodu přes Labe v průběhu staletí stoupá a stává se významnou spojnicí mezi Prahou a Kladskem.

V polovině 12. století je založen na opukové skále nad Labem přemyslovský hrad. Postupně se do okolí hradu stěhují obyvatelé ze zanikající osady z okolí radiostanice. Během 13. století osada kolem hradu příliš nevzkvétá a je zastíněna rozvojem královského města Nymburk.

Teprve když se osada dostala do správy Pánů z Kunštátu a Poděbrad v letech 1345 až 1495, zažívají Poděbrady velký rozmach. Celý hrad s podhradím byl přestavěn a opevněn. Pravděpodobně roku 1471 Jiří z Poděbrad povýšil Poděbrady na město s četnými výsadami. Město za jeho vlády bylo obehnáno hradbami, byl zde založen městský špitál a škola.

Za vlády Ferdinanda I. dochází k novému rozkvětu Poděbrad. Původně gotický hrad je přebudován na královské renesanční sídlo. Během třicetileté války při pustošení Švédy a Sasy dochází ve městě k rabování a četným požárům.

Podebrady-v-roce-1650

Poděbrady v roce 1650

V roce 1681 zachvacuje celé město požár a jsou zničeny všechny dřevěné domy. Po této události je nařízeno na náměstí stavět domy pouze zděné. Zároveň jsou zbořeny městské hradby a vodní příkopy.

Během 18. století byl přestavěn zámek do dnešní podoby.

Počátkem 19 století mají Poděbrady již okolo 250 domů. Renesanční domy s podloubími na náměstí vzali v tomto období za své během požárů.

V roce 1840 koupil poděbradské panství vídeňský bankéř baron Koří Sina. Na zámku se usadila jeho pravnučka, kněžna Chariclea Ypsillanti a zámek se stává centrem společenského života a lovu. Rovněž v tomto období zde byly založeny sklárny.

Obrovský posun ve vývoji města Poděbrady sahá do období roku 1904 až 1905. V těchto letech zde byl baronem von Büllowem objeven pramen minerální vody na nádvoří zámku.

V roce 1908 v Poděbradech byla zahájena první lázeňská sezona. Město se začíná orientovat na zpříjemnění pobytu a ubytování lázeňských hostů. Postupně jsou zde budovány léčebné domy, penziony, hotely, nádraží, školy, na Nymburkém předměstí vzniká vilová čtvrť. 2 světovou válku Poděbrady přečkaly bez ujmy. Ani v dobách komunismu nedochází k výraznému narušení příjemného rázu lázeňského města.